Poëzie in het onderwijs

Zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs komt steeds meer aandacht voor poëzie en het genieten van gedichten. Er is een aantal projecten voor het onderwijs opgezet rondom poëzie en gedichten. Het ene project bestaat uit uitleg op het internet, waar het andere project les suggesties biedt voor de leerkrachten.

Dichter in het web

De website Dichter in het Web biedt een digitale rondleiding door een aantal gedichten. Op de beginpagina staan een aantal gedichten per dichter opgesomd. Door op het gedicht te klikken, gaat u naar een pagina waar het gedicht helemaal is uitgewerkt. Per regel kunt u dan een uitleg van de tekst bekijken. Deze website is erg handig voor leerlingen van het middelbaar onderwijs, die te maken krijgen met poëzie analyse.

Doe maar Dicht maar

Ieder jaar wordt er door Doe maar Dicht maar een poëziewedstrijd georganiseerd voor leerlingen uit het middelbaar onderwijs. Als afsluiting van de wedstrijd wordt er een festival georganiseerd. Daarnaast biedt het project lesmateriaal en helpt scholen met het organiseren van activiteiten rondom poëzie. Er is lesmateriaal beschikbaar voor zowel het basisonderwijs als voor het voortgezet onderwijs.

Gedichtendag

In januari wordt elk jaar een Gedichtendag georganiseerd. Voor het jaar 2013 zal de Gedichtendag vallen op 31 januari en vormt deze dag het begin van de poëzieweek. Het thema dit jaar is ‘Muziek’ en er wordt een speciaal poëziegeschenk geschreven door Anna Enquist. Op de website voor de Gedichtendag is lesmateriaal te vinden om de leerlingen voor te bereiden op de poëzieweek.

iPoetry

Om met de trends mee te gaan, heeft iPoetry gedichten in een nieuwe jas gestoken. De gedichten worden gepresenteerd als een opname, voorgelezen door de dichters zelf. Hierdoor kunnen leerlingen van het middelbaar onderwijs en het basisonderwijs luisteren naar het gedicht en op die manier horen hoe het gedicht bedoeld is. Daarnaast wordt door iPoetry elk jaar een Poetry Slam georganiseerd. In deze wedstrijd lezen kinderen hun eigen gedichten voor en wordt de voordracht beoordeeld op basis van het applaus van het publiek. De finale van de Poetry Slam vindt plaats op 14 december 2012.

Hierboven zijn een aantal manieren beschreven waarop leerkrachten in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs poëzie aan kunnen bieden aan hun leerlingen. Er zijn nog veel meer manieren om leerlingen te verrijken met kennis en te leren genieten van alle gedichten.